Z kijami na 60-lecie Wielkopolskiego Parku Narodowego

2017-04-22 ( sobota ) – 2017-10-15 ( niedziela )
Mosina, Puszczykowo, Stęszew i Komorniki

Cykl imprez rekreacyjno-sportowych nordic walking swoim zasięgiem docelowo obejmie tereny Gmin: Mosina, Puszczykowo, Stęszew i Komorniki - partnerów i inicjatorów projektu "Aktywna Trójka- trasy trzech aktywności po WPN".

Pierwsza z cyklu Grand Prix impreza nordic walking odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Jeziorach - siedzibie Dyrekcji WPN. Zainauguruje ona obchody 60. rocznicy utworzenia Parku. Kolejne odbędą się 11 czerwca w Puszczykowie, 3 września w Stęszewie oraz 15 października w Komornikach, gdzie nastąpi podsumowanie cyklu i wręczenie pucharów i nagród.

Organizatorzy przygotowali trasy o długości od 7 - 10 km, które wiodą po najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo terenach Parku. Wszystkie imprezy odbędą się z pomiarem czasu oraz pod okiem sędziów, a na uczestników czeka wiele atrakcji dodatkowych.

Dystans pierwszych zawodów w Jeziorach (22.04.2017) - 10 km

Zobacz www.komorniki.pl/