Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Oferta pracy na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

2017-06-02

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zakres podstawowych zadań:

 • organizacja pracy i zarządzanie biurem, realizacja założonych celów i zadań
 • ścisła współpraca z Zarządem, w tym m.in. przygotowywanie planów działań biura Stowarzyszenia, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego, mediami
 • koordynacja prac związanych z obsługą administracyjną Stowarzyszenia, w tym m.in.: prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, spotkań, konferencji, wystaw przygotowywanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie prezentacji
 • zapewnienie skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń
 • zarządzanie budżetem Stowarzyszenia

  Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum pięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej i Strategii ZIT
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE

Dodatkowe:

 • studia podyplomowe - zarządzanie, zarządzanie projektem, pozyskiwanie funduszy UE
 • doświadczenie w aplikacji i realizacji projektów wynikających ze Strategii ZIT
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • dobra znajomość ustawy o stowarzyszeniach

Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:

 • CV i list motywacyjny
 • zarys koncepcji organizacji Biura oraz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
 • (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa)
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Oferty prosimy składać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 w terminie do 14 czerwca 2017 r. (godz.  12.00), w zamkniętej kopercie z napisem "Metropolia Poznań".
W przypadku przesyłki listownej decyduje data wpływu.  

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia niniejszego konkursu (tj. niewybrania żadnego Kandydata), jak również możliwość jego unieważnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Kandydatom zgłaszającym się do niniejszego konkursu ani osobom trzecim nie przysługują z tytułu przystąpienia do konkursu ani udziału w nim żadne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.metropoliapoznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia Metropolia Poznań.