Dyskusje o metropolii

W Gdańsku odbyła się VI edycja kongresu Smart Metropolia. Tytuł tej edycji brzmiał: Przestrzenie relacji. Wdrażanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.

foto z kongresu
Kongres Smart Metropolia

W debacie zatytułowanej "Strategie i zadania, a dostępne zasoby. Jak zapewnić finansową siłę europejskich metropolii?" wziął udział Adam Lewandowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, zarazem burmistrz Śremu. Celem Kongresu jest kreowanie dyskusji wokół najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem obszarów metropolitalnych. Kongres z jednej strony ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i dawać niekoniecznie oczywiste odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii. Z drugiej natomiast pokazywać i pomagać wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne.