Kurier Metropolitalny

Od stycznia 2018 roku Stowarzyszenie Metropolia Poznań wydaje miesięcznik zatytułowany "Kurier Metropolitalny". Ukazały się już dwa numery - styczniowy i lutowy.

Kurier metropolitalny - gazeta
Kurier Metropolitalny

Gazeta liczy cztery strony, wydawana jest w formacie miesięcznika "Poznań. Informator Samorządowy Metropolii Poznań" i razem z tym miesięcznikiem, jako wkładka, dystrybuowana jest na terenie gmin z obszaru metropolii Poznań. Głównym celem przedsięwzięcia jest dotarcie do mieszkańców metropolii z informacjami o wspólnych dla obszaru metropolii działaniach, integracja wokół tych działań, a poprzez to budowanie świadomości metropolitalnej. "Kurier Metropolitalny" ukazuje się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy.

Załączniki