Badania opinii na terenie Lubonia

Władze Lubonia postanowiły zapoznać się z opiniami swoich mieszkańców na temat lokalizacji planowanych stacji roweru miejskiego oraz kamer monitoringu miejskiego.

Logo
logo

W tym celu na stronie geoankieta.lubon.pl zamieszczona jest ankieta. Badania prowadzone są we współpracy z Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu "Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym". Działanie finansowane jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych III.

Zachęcamy mieszkańców Lubonia do uczestnictwa w badaniach.