Nowy numer Kuriera Metropolitalnego

Kurier Metropolitalny, marzec 2018.

Kurier Metropolitalny, marzec 2018
Kurier Metropolitalny, marzec 2018

W numerze można przeczytać m.in.: o remoncie, modernizacji i nowym przeznaczeniu synagogi w Buku, rozmowę z dyrektorem ZTM w Poznaniu Piotrem Snuszką, o konferencji "W stronę miasta pięknego", placu Władysława Gąski w Skokach, pomocy dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Murowanej Goślinie, remoncie szpitala w Puszczykowie, działaniach gmin przeciw smogowi, nowych radiowozach. W Zaułku Twórcy tym razem sylwetka burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. 

Załączniki