IX Klimatyczne Forum Metropolitalne. Klimatyczna Metropolia Poznań.

W dniach 16-17 kwietnia 2018 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbywa się IX Klimatyczne Forum Metropolitalne. Klimatyczna Metropolia Poznań.

X Klimatyczne Forum Metrpolitalne
X Klimatyczne Forum Metrpolitalne

Forum odbywa się w ramach serii 11 forów regionalnych, poświęconych adaptacji miast centralnych oraz gmin i powiatów obszarów metropolitalnych do zmian klimatycznych. Klimatyczne Fora Metropolitalne są organizowane w ramach Projektu ADAPTCITY, realizowanego przez Unię Metropolii Polskich, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto st. Warszawę i Region Stuttgart. Forum współorganizowane jest również przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Miasto Poznań.

Załączniki